eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, en vooral internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. eHealth toepassingen helpen patiënten en artsen om elektronisch met elkaar te communiceren.

Voorbeelden hiervan zijn diagnoses stellen, uitslagen overleggen en informatie uitwisselen. 

Maar ook het online doorgeven van waarden en testresultaten door bijvoorbeeld patiënten, een video consult met uw huisarts bij chronische klachten, een zorgrobot of een app die uw beweging bijhoudt. eHealth draagt bij aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten [2].

Voordelen van eHealth 

eHealth

E-health biedt veel voordelen: 
1. Ten eerste, tijdbesparing. Dit omdat je makkelijk zelf online een afspraak kunnen inplannen met een zorgverlener. En als een online consult mogelijk is (bijvoorbeeld via beeldbellen) hoef je de deur helemaal niet uit.
2. Ten tweede, inzicht in eigen gezondheid, via een persoonlijke digitale gezondheidsomgeving krijg je meer inzicht in je eigen gezondheid [3]. 
3. Ten derde, extra informatie, oefeningen en vooral heldere psycho-educatie. 
4. Ten vierde, een goede invulling voor zelfmanagement in een eigen tempo en op een zelfgekozen tijdstip.
5. Ten vijfde, ondersteunend aan gesprekken; de informatie vanuit zowel de gesprekken als de oefeningen blijft op deze manier beter hangen.
6. Als laatste, ondersteuning voor duurzame zelfredzaamheid. Het gebruik van e-health kan screening en diagnostiek verbeteren doordat je hierdoor over meer zelfinzicht beschikt [4]. 

Covid-19 en eHealth

E-health of digitale zorg wist in Nederland ondanks veel inspanningen nog niet echt door te breken. De coronacrisis heeft alles op zijn kop gezet en lijkt van digitale zorg het nieuwe normaal te maken. Digitaal patiëntcontact is in veel gevallen van de zorg ineens de norm in plaats van de uitzondering. Direct contact tussen patiënt en zorgverlener werd beperkt tot het absolute minimum en maakte plaats voor onder andere Teams, Zoom en Facetime.
Kortom, eHealth levert veel voordelen op in deze tijd. Patiënten hoeven bijvoorbeeld niet meer te reizen naar de instelling. Daarbij behoord wachten in de wachtkamer en de zoektocht naar de juiste afdeling ook to het verleden. Hieruit volgt dat veel minder mensen samen komen, met als gevolgd het aantal besmettingen te beperken.

Nadelen van eHealth

Uiteraard zitten er ook enige nadelen aan het inzetten van e-health:
Allereerst zijn er natuurlijk mensen die voorkeur hebben voor enkel face-to-face contact.
daarnaast heeft niet iedereen in Nederland internet, waardoor ook niet iedereen toegang heeft tot e-health. 
Ten derde kiest de patiënt zelf wat er gelezen en bekeken wordt, met als gevolg dat belangrijke informatie wordt overgeslagen. Ook zijn er privacy risico’s zodra er niet voldoende beveiliging wordt toegepast. Tot slot komt nog het feit dat het zelf managen van jezelf enige gewenning vereist[4].

Voor meer informatie over eHealth kunt u kijken op de website van Rijksoverheid.nl. Bekijk ondertussen ook de andere berichten op food and mind. Indien je meer te weten wil komen over eHealth, stuur mij dan een bericht via het contactformulier.

Referenties

[1] De coronacrisis en de toekomst van e-health. (2020, 15 juni). ICT&health. https://www.icthealth.nl/nieuws/de-coronacrisis-en-de-toekomst-van-e-health/

[2] Kamerbeek, D. (2019, 8 juli). Wat is eHealth nu precies? eHealth88. https://ehealth88.nl/blog/is-ehealth-nu-precies/

[3] Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (z.d.). Voordelen e-health. Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd 20 oktober 2020, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health/voordelen-e-health

[4] Praktijksteun. (2018, 24 januari). Wat zijn de voor- en nadelen van e-health in de huisartsenzorg? https://www.praktijksteun.nl/blog/139-wat-zijn-de-voor-en-nadelen-van-e-health-en-de-huisartsenzorg